Als ouder kunt u bellen naar de speltherapeut, Maria Bolsius, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan een intakegesprek worden ingepland bij u thuis. Voor het intakegesprek krijgt u per e-mail een vragenlijst opgestuurd over de ontwikkeling en gedrag van uw kind. Deze stuurt u terug naar de therapeut voor het intakegesprek. Deze vragenlijst zal dan de leidraad zijn van het gesprek. In het intakegesprek wordt er kennis gemaakt en de manier van werken wordt verder uitgelegd. Ook wordt de gezinssituatie, de ontwikkeling en de problematiek van het kind besproken.  Als er overeen wordt gekomen dat speltherapie passend is voor het kind, wordt er een behandelovereenkomst getekend door de ouders en de speltherapeut en start de therapie met drie tot vijf spelobservatiesessies.