Er is regelmatig contact tussen de ouders en de speltherapeut. Naast het intakegesprek vinden er oudergesprekken plaats na iedere 5 à 7 spelsessies. Ook is er een afsluitend gesprek, waarin de therapie geëvalueerd wordt. Deze gesprekken vinden plaats in de praktijk of bij ouders thuis en duren ongeveer 60 minuten.
In de gesprekken wordt de voortgang van de therapie besproken en welke veranderingen er thuis te zien zijn. De behandeldoelen komen ook in het gesprek naar voren. Daarnaast worden er tips gegeven om het kind in de thuissituatie zo goed mogelijk te ondersteunen.