Speltherapie is er voor kinderen van  3 tot 13 jaar, die emotioneel niet (of tijdelijk niet) in balans zijn.
U merkt bijvoorbeeld dat uw kind:

 • erg prikkelbaar is
 • snel ruzie maakt
 • (faal)angstig is
 • teruggetrokken is of juist drukker is dan normaal
 • slecht slaapt of nachtmerries heeft
 • onverklaarbare buikpijn of andere lichamelijke klachten heeft
 • weer in bed plast
 • veel en snel huilt
 • zich moeilijk kan concentreren

Soms komt dit gedrag voort uit een traumatische ervaring. Kinderen kunnen geconfronteerd worden met:

 • verlies van een dierbare (rouwverwerking)
 • (echt)scheiding of verandering van de thuissituatie
 • mishandeling of daarvan getuige zijn
 • fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
 • ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of van andere gezinsleden
 • autisme, AD(H)D
 • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog

Ook bij emotionele of sociale problemen kan speltherapie helpen.
Kinderen kampen bijvoorbeeld met problemen om zich te uiten, of hebben weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes of moeilijkheden in de omgang met volwassenen.