Per 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

• Kennismakingsgesprek Kosteloos en vrijblijvend
• Intakegesprek € 65,- (90 minuten) incl. reiskosten
• Speltherapiesessie € 65,- (45 minuten)
• Oudergesprek € 65,- (60 minuten)
• Verslaglegging aan derden € 65,-
 • Reiskosten  € 0,19 per km

kassa_

Betaling
De factuur wordt verzonden per e-mail. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Indien de verschuldigde bedragen, ook na een herinnering, niet tijdig zijn betaald kan de speltherapeute de therapie (tijdelijk) staken, zonder dat zij daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Afspraak afzeggen
Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, laat dit ten minste 24 uur van tevoren weten. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen
Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten, vanuit de aanvullende pakketten. Informeer altijd of je zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt.  Sommige kinderen komen in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl

Sinds 1 april 2018 heeft speltherapiepraktijk Kindswijze een contract voor het leveren van jeugdhulp in Zuid-Holland zuid. Via het jeugdteam of via de huisarts is het mogelijk een doorverwijzing te krijgen.

Aanvullende informatie

Na het intakegesprek wordt door de ouders/verzorgers en de speltherapeut een behandelingsovereenkomst met privacyverklaring ondertekend. Deze overeenkomst kunt u inzien door op deze link te klikken.
Maria is lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Zij handelt volgens de richtlijnen van de beroepscode van de NVVS. De beroepscode en de klachtenregeling van de NVVS liggen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk. Graag eventuele klachten eerst bespreken met de speltherapeute. Wanneer dit niet voldoende is, kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de NVVS. Zie www.speltherapie.net
De oudergesprekken zijn vertrouwelijk en informatie wordt niet aan derden verstrekt. Wanneer de speltherapeute van mening is dat het kind of de omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd, heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel het kind als de ouders of verzorgers en andere betrokken instanties. Hierbij is de meldcode uit juli 2013 van kracht. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl. De speltherapeut heeft het recht de spelsessies op video of geluid vast te leggen. Dit gebeurt uitsluitend voor eigen gebruik om de begeleiding van het kind te kunnen optimaliseren. Deze opnames zijn enkel voor eigen gebruik van de speltherapeute en worden na gebruik verwijderd. Ouders of verzorgers geven hiervoor bij aanvang van de therapie toestemming.
De praktijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Bij kortdurende ziekte van de speltherapeute wordt de behandeling verplaatst.