Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken, te experimenteren met allerlei vormen van gedrag en meer vertrouwen te krijgen in zichzelf en de ander. De speltherapeut geeft het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten of vaardigheden kan leren. Spel is de taal van het kind.

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De spelsessies duren 45 minuten en vinden het liefst steeds op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaats. De meeste therapietrajecten duren 15-25 sessies. Ook ouders worden intensief betrokken bij het proces. Voor aanvang van de therapie en na elke vijfde sessie vindt er een oudergesprek plaats, waarin de voortgang en de therapiedoelen worden besproken. Ook wordt de thuissituatie besproken en advies gegeven hoe ouders deze voor het kind kunnen bevorderen.